Jäsenmäärä

Seppo Perälä
4.5.2018

Tällä hetkellä jäsen määrä on 36 joista 4 on perheenjäsentä, eli tontteja olisi ottamassa tällä hetkellä 32 kun ne tulee aikanaan jakoon.