Jätevesien käsittely ja kuivakäymälämallit

Maria Heikkilä
2.5.2020

Yhdistys-osioon on lisätty Seinäjoen kaupungin laatimat ohjeet jätevesien käsittelystä alueella ja ohjeita kuivakäymälän valintaan. Käykää tutustumassa!